Ćwiczenia zgrywające w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie gm.Orchowo.

Marcin Nachowiak 23 listopada 2015
Ćwiczenia zgrywające w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie gm.Orchowo.

Zaangażowane służby, inspekcje i instytucje powiatowe oraz gminne.

16 listopada 2015 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG. Policji oraz służb, inspekcji i instytucji powiatowych oraz gminnych.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

– Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy wraz z administracją zespoloną,

– Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w Orchowie,

– cały stan osobowy strażaków KP PSP i JRG PSP pełniący w tym dniu służbę. Dodatkowo strażacy pełniący dyżury domowe zostali ściągnięci w celu uzupełnienia stanów osobowych i zapewnienia zabezpieczenia operacyjnego powiatu,

– strażacy OSP KSRG Orchowo, Strzałkowo, Ostrowite, Lądek, Kamień gm.Słupca, Zagórów, Powidz i Słupca, oraz pozoranci z OSP Bielsko i Słowikowo gm.Orchowo

– Policja,

– Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

Głównymi celami, które zostały wyznaczone podczas ćwiczeń było:

– sprawdzenie umiejętności przekazania i przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu.

– sprawdzenie aktualności danych w planie ratowniczym.

– sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego w aspekcie dysponowania sił i środków.

– sprawdzenie zasad obiegu informacji i koordynacji.

– współdziałanie sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Gminnym i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz instytucji wspierających.

– doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych

– zapoznanie się z specyfiką obiektu, instalacji i urządzeń w którym przebywa 51 pensjonariuszy oraz zweryfikowanie rzeczywistych czasów dojazdu do zdarzenia.

– weryfikowanie przygotowania obiektów bądź, terenów do prowadzenia działań ratowniczych

W wyniku celowego działania jednego z pensjonariuszy powstaje pożar w jednym z pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze budynku. Pożarem w początkowej fazie objęte jest częściowo wyposażenie pokoju mieszkalnego. Zdarzenie zostało zauważone przez jednego z pracowników DPS w Skubarczewie, który dostrzegł poruszenie wśród pensjonariuszy oraz dym wydobywający się z jednego z pomieszczeń mieszkalnych. Pracownik niezwłocznie powiadomił o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora oraz ostrzegł pracowników i mieszkańców. Dyrektor powiadomił o zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Słupcy. Z uwagi na rozwój pożaru oraz silne zadymienie na korytarzu, podjęcie próby gaszenia pożaru przez personel DPS okazało się niemożliwe. Przystąpiono do ewakuacji pensjonariuszy z zagrożonego obiektu na zewnątrz budynku. W zagrożonym pożarem skrzydle obiektu przebywało 11 osób.

Na miejsce zdarzenia przybywa pierwszy zastęp z KSRG OSP Orchowo. Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania sytuacji pożarowej nastąpiło przekazanie pierwszych informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy. W chwili przybycia I zastępu na miejsce zdarzenia pożarem objęte są już 3 pomieszczenia mieszkalne na I piętrze budynku. Występuje zadymienie na korytarzu pierwszego piętra. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażackie. Kierujący Działaniami Ratowniczymi w wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustala, że pożar rozwija się na I piętrze budynku oraz na poddaszu. Trwa ewakuacja osób zagrożonych z prawego skrzydła budynku. Podawane są strumienie wody na źródła ognia oraz kontynuowana jest ewakuacja poprzez klatkę schodową i podnośnik z zewnątrz. Pożar został zlokalizowany. Dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia wodnego wykorzystano zbiornik przenośny zasilany z hydrantu nadziemnego oraz przez dowożenie..

Ewakuowane osoby z budynku DPS umieszczono w zorganizowanym szpitalu polowym. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono brak 1 osoby, która oddaliła się w nieznanym kierunku. Rozpoczyna się akcja poszukiwawcza w pobliskim lesie, gdzie po długim czasie kończy się odnalezieniem pensjonariusza, który wykazywał objawy po zażyciu prawdopodobnie dopalaczy.

Po części praktycznej wszyscy przemieścili się do strażnicy KSRG OSP Orchowo. Dyrektor DPS Skubarczewo Andrzej Nowakowski przedstawił wszystkim specyfikę placówki, którą kieruje.

Krótkiego podsumowania ćwiczeń dokonali:

1/ Starosta Słupecki Pan Mariusz Roga – Szef Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego;

2/ Wójt Gminy Orchowo Pan Jacek Misztal – Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego;

3/ Komendant Powiatowy PSP w Słupcy st. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz.

Następnie rozpoczęło się szkolenie teoretyczne, którego tematyka obejmowała:

– organizacja łączności radiowej na miejscu akcji;

– ogólne zasady BHP obowiązujące strażaków OSP ( w tym zagrożenia związane z prądem elektrycznym);

– zagrożenia związane z tlenkiem węgla (NIE DLA CZADU)

– prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w tego typu obiektach.

Tekst: Zdjęcia:  mł. bryg. Dariusz Różański

Dom Pomocy Społecznej 4 Dom Pomocy Społecznej 5 Dom Pomocy Społecznej 6 Dom Pomocy Społecznej 7 Dom Pomocy Społecznej 8 Dom Pomocy Społecznej 9 Dom Pomocy Społecznej 10 Dom Pomocy Społecznej 11 Dom Pomocy Społecznej 12 Dom Pomocy Społecznej 13 Dom Pomocy Społecznej 14 Dom Pomocy Społecznej 15 Dom Pomocy Społecznej 16 Dom Pomocy Społecznej 17 Dom Pomocy Społecznej 18 Dom Pomocy Społecznej 19 Dom Pomocy Społecznej 20 Dom Pomocy Społecznej 21 Dom Pomocy Społecznej 22 Dom Pomocy Społecznej 1 Dom Pomocy Społecznej 2 Dom Pomocy Społecznej 3

Translate »