Czy warto ryzykować ?

Marcin Nachowiak 24 grudnia 2015
Czy warto ryzykować ?

Pożary kotłowni , pomieszczeń gospodarczych oraz budynków mieszkalnych.

W miesiącu grudniu nasiliła się liczba pożarów w budynkach mieszkalnych, kotłowniach i pomieszczeniach gospodarczych. W ostatnim tygodniu strażacy wyjeżdżali do trzech zdarzeń.

21 grudnia 2015r. powstał pożar w budynku mieszkalnym w Wólce, gm. Strzałkowo. Ogień gasiły zastępy strażackie z OSP Strzałkowo i JRG PSP ze Słupcy.

22 grudnia 2015r. powstał pożar w budynku gospodarczym w Słupcy. W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia zastępów strażackich z JRG PSP i OSP ze Słupcy zastano palący się dach na budynku gospodarczym, w którym znajdowała się kotłownia, płomienie wychodziły na zewnątrz obiektu. Zwarta zabudowa powodowała, że akcja ratowniczo – gaśnicza była utrudniona, istniało ryzyko przerzutów płomieni na budynek mieszkalny i warsztatowy. Strażacy pracując w aparatach powietrznych przy użyciu drabin dostali się na dach budynku i ugasili ogień.

24 grudnia 2015r. w Ratyniu, gm. Lądek w kotłowni budynku mieszkalnego doszło do pożaru. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy wysłał na miejsce zastępy strażackie z OSP Lądek i JRG PSP ze Słupcy. Strażacy pracując w sprzęcie ochrony dróg oddechowych  na źródła ognia podali strumienie wody likwidując zagrożenie. W końcowej fazie akcji dokonano pomiaru temperatury w pomieszczeniu przy użyciu kamery termowizyjnej oraz sprawdzono miernikiem wielogazowym czy występuje w pomieszczeniu tlenek węgla. Nie stwierdzono zagrożenia.

W większości przypadków powyższe zdarzenia spowodowane są niewłaściwym składowaniem materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych oraz brakiem czyszczeń i przeglądów przewodów kominowych oraz spalinowych.

Przypominamy:

– Materiały palne należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,5m. od pieców c.o.

– Do rozpalania w piecach c.o. nie należy używać benzyn, rozpuszczalników itp. substancji palnych.

Należy dokonywać czasowych przeglądów przewodów dymowych i spalinowych.

Zastosowanie się do tak elementarnych zasad może nas uchronić przed powstaniem zagrożeń i niejednokrotnie uratować dorobek całego życia.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Ratyń 1 Ratyń 2 Słupca 1 Słupca 2 Słupca 3

Translate »