Edukacja profilaktyczna nad jeziorem.

Marcin Nachowiak 10 lutego 2016
Edukacja profilaktyczna nad jeziorem.

Dzień Otwartej Strażnicy w plenerze – ponad 100 osób odwiedziło strażaków.

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Słupcy 7 lutego 2016 r. zorganizowali „Dzień  Otwartej Strażnicy” w plenerze nad jeziorem słupeckim.

Celem nadrzędnym akcji było omówienie zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach wodnych oraz w sposób praktyczny zaprezentowanie jak postępować przy ratowaniu osoby przebywającej w wodzie pod którą załamał się lód. W pokazach brały udział również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowy Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W przerwach pomiędzy ćwiczeniami w związku z trwającym okresem grzewczym propagowano wśród mieszkańców powiatu słupeckiego zasady bezpieczeństwa i profilaktykę zabezpieczenia się przed działaniem tlenku węgla tzw. czadem w ramach akcji: „Nie dla czadu” i „Zgaś Ryzyko”.

Zaprezentowano w praktyczny sposób działanie czujnika tlenku węgla oraz instruowano jak postępować w sytuacji zagrożenia pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem.

Zwiedzający mogli zobaczyć wyposażenie samochodów i łodzi pożarniczych, natomiast strażacy omawiali zastosowanie i przeznaczenie urządzeń. Dla dzieci największą frajdą było przebywanie w kabinie pojazdu z hełmem na głowie.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Edukacja 4 Edukacja 5 Edukacja 6 Edukacja 7 Edukacja 8 Edukacja 9 Edukacja 10 Edukacja 11 Edukacja 12 Edukacja 13 ??????????????????????????????? Edukacja 2 Edukacja 3

Translate »