Ważna chwila dla Jednostki OSP Bielsko, gm. Orchowo.

Marcin Nachowiak 14 marca 2016
Ważna chwila dla Jednostki OSP Bielsko, gm. Orchowo.

Podpisanie porozumienia.

Starania druhów z OSP Bielsko, gm. Orchowo zostały uwieńczone podpisaniem porozumienia w dn. 9 marca 2016 r. dotyczącego włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Coroczne zakupy nowego sprzętu, szkolenia strażaków – ratowników OSP, systematyczny udział w ćwiczeniach doskonalących, spowodowały podpisaniem trójstronnego porozumienia, które zakłada m.in. włączenie do systemu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 6/32.

Jednostka OSP Bielsko spełnia warunki techniczno – lokalowe wraz z wyposażeniem oraz wymaganą liczbą wyszkolonych strażaków. Jest przewidziana do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Orchowo i Powiatu Słupeckiego, ponadto może być włączona do sił odwodowych.

Porozumienie zostało podpisane przez: Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala; Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy st. bryg. Sławomira Kaczorkiewicza. Prezesa Zarządu OSP Orchowo dh Tomasza Tomczaka.

Tekst: mł. kpt.Jerzy Orchowski; Zdjęcia: Gazeta słupecka

Porozumienie - 2 Porozumienie - 3 Porozumienie -1

Translate »