Przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy z Województwa Wielkopolskiego w KP PSP w Słupcy.

Marcin Nachowiak 21 marca 2016
Przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy z Województwa Wielkopolskiego w KP PSP w Słupcy.

Kontynuując Dni Otwartych Strażnic w Naszej Komendzie w dniu 17 marca 2016 r. gościliśmy przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy z Województwa Wielkopolskiego reprezentujących: Środowiskowe Hufce Pracy; Ośrodki Szkolenia i Wychowania oraz Centrum Kształcenia i Wychowania. Z tej też okazji odbył się ponadto Wojewódzki Konkurs „ Sprawny w zawodzie” w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zastępca Dowódcy JRG kpt. Mariusz Pawela przedstawił uczestnikom i wychowawcą będącym na konkursie zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Omówiono główne przyczyny pożarów, bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i gazowych oraz zagrożenia wynikające z tlenku węgla. Zaprezentowano czujki dymu i tlenku węgla oraz sposoby odpowiedniego ich montażu. W końcowej fazie prelekcji przedstawiono prawidłowe zasady postępowania z chwilą powstania pożaru.

Natomiast strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w garażach zaprezentowali samochody i sprzęt będący na ich wyposażeniu. Przedstawiono sposób pracy i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, sposoby powiadamiania służb ratowniczych oraz przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego. Dodatkowo dla chętnych osób udostępniono samochód SHD i pokazano uczestnikom panoramę miasta Słupcy.

Obecny na konkursie Komendant Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Sławomirowi Kaczorkiewiczowi za miłe przyjęcie oraz przygotowanie i zaprezentowanie bardzo pouczających i przydatnych pokazów.

Tekst: kpt. Sławomir Gołębiak; Zdjęcia: KP PSP Słupca

OHP 2 OHP 2a OHP 1OHP 2b OHP 3 ???????????????????????????????OHP 4 Podziękowanie OHP JPG

Translate »