Profilaktyka dla sympatyków PTTK.

Marcin Nachowiak 21 marca 2016
Profilaktyka dla sympatyków PTTK.

Kontynuując akcję profilaktyczną „Nie dla Czadu” i „Zgaś Ryzyko” w dniu 17 marca 2016 r. dla następnej grupy mieszkańców naszego powiatu, tym razem dla PTTK. przedstawiano zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Omówiono główne przyczyny pożarów, bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i gazowych oraz zagrożenia wynikające z tlenku węgla. Na diagramach zaprezentowano czujki dymu i tlenku węgla oraz sposoby odpowiedniego ich montażu. W końcowej fazie prelekcji przedstawiono prawidłowe zasady postępowania z chwilą powstania pożaru.

Tekst: kpt. Sławomir Gołębiak; Zdjęcia : KP PSP Słupca

PTTK 1 PTTK 2 PTTK 4

Translate »