Wspólne ćwiczenia dla jednostek JRG i OSP w Ciążeniu gm. Lądek.

Marcin Nachowiak 8 kwietnia 2016
Wspólne ćwiczenia dla jednostek JRG i OSP w Ciążeniu gm. Lądek.

W miejscowości Ciążeń, gmina Lądek odbyły się ćwiczenia praktyczne  z tematu gaszenia pożaru w budynku Domu Pracy Twórczej należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaliczanego do obiektów średniowysokich.

W ćwiczeniach brały udział zastępy strażaków Jednostki Ratowniczo  Gaśniczej PSP ze Słupcy, jednostki OSP w KSRG Lądek, Ostrowite wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz jednostki OSP Ciążeń, Wola Koszucka, KSRG Zagórów.

Działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru na poddaszu budynku oraz ewakuacji jednej osoby z poddasza , ponadto przećwiczono wariant dowożenia wody przy pożarach, oraz organizację łączności radiowej. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązujące przepisy i zasady BHP.

Tekst: kpt. Mariusz Pawela; Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Ciążeń 1 Ciążeń 2 Ciążeń 3 Ciążeń 4 Ciążeń 5 Ciążeń 7 ??????????????????????????????? Ciążeń 8

Translate »