Szkolenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP w Słupcy.

Marcin Nachowiak 8 kwietnia 2016
Szkolenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP w Słupcy.

W miesiącu marcu 2016 r. strażacy trzech zmian służbowych JRG PSP Słupca przeprowadzili rozpoznanie operacyjne Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu. Podczas rozpoznania zapoznano się ze specyfiką obiektu jak również przećwiczono wspólnie z jednostkami OSP aspekty gaszenia pożarów budynków średniowysokich.

Dodatkowo w miejscowości Mieczownica gm. Ostrowite zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu pożarów wewnętrznych dla strażaków JRG oraz OSP w KSRG z terenu powiatu. Podczas ćwiczeń strażacy mogli przećwiczyć min. zakładanie kurtyn dymowych, prawidłowe operowanie prądami wodnymi oraz wentylację pomieszczeń zadymionych.

Ponadto na placu JRG zostały przypomniane podstawowe zasady prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego jak również prowadzenie działań z wykorzystaniem drabin i podnośnika hydraulicznego znajdujących się na wyposażeniu JRG.

Tekst: kpt. Mariusz Pawela; Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Doskonalenie 2 ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? Doskonalenie 5 Doskonalenie 6 ???????????????????????????????

Translate »