Profilaktyka wśród uczniów.

Marcin Nachowiak 8 kwietnia 2016
Profilaktyka wśród uczniów.

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Zagórowie.

7 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie strażak z KP PSP ze Słupcy przebywał na spotkaniu z uczniami. Zostało ono podzielone na dwie części.

Pierwszą grupę stanowiły dzieci z klas I-III, którym została przedstawiona specyfika służby  w Państwowej Straży Pożarnej, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia oraz w jaki sposób zgłaszać zagrożenie do służb ratunkowych.

Drugą grupę stanowiły dzieci z klas IV-VI, którym omówiono specyfikę służby  w Państwowej Straży Pożarnej oraz praktycznie pokazano jak prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w części praktycznej doskonaląc swoje umiejętności na fantomach. W spotkaniu łącznie uczestniczyło około 400 uczniów.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Zagórów 1 Zagórów 2 Zagórów 3 Zagórów 4 Zagórów 5 Zagórów 6

Translate »