Uroczyste święto rycerzy św. Floriana.

Marcin Nachowiak 16 maja 2016
Uroczyste święto rycerzy św. Floriana.

XVIII Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

To było uroczyste święto Braci strażackiej, które odbyło się 15 maja 2016 r. w Słupcy. Wszystko rozpoczęło się przed godziną 13.00 zbiórką całego pododdziału przed Komendą Powiatową PSP w Słupcy i przemarszem do kościoła p.w. św. Wawrzyńca, gdzie była odprawiana msza święta w intencji strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Mszę celebrował : ks. Marek Barlak – Kapelan Powiatowy Strażaków, asystował mu i homilię wygłosił Dziekan – ks. Tomasz Ryś.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz całego pododdziału w asyście orkiestry OSP Słupca pod batutą kapelmistrza dh Jana Jasińskiego ulicami miasta na miejsce uroczystego apelu przed Komendę Powiatową PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy.

Rozpoczęcie uroczystego apelu rozpoczęło się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości V-e Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu druhowi Eugeniuszowi Grzeszczakowi

Wszystkich przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Słupcy Pan Michał Pyrzyk w osobach:

Eugeniusza Grzeszczaka – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupcy,

– bryg. Jacka Strużyńskiego- przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

– Mariusza Roga – Starosty Powiatu Słupeckiego,

* przedstawicieli Wojska Polskiego:

  • płk Mieczysława Gaudyna – Dowódcę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu wraz z małżonk
  • ppłk Mirosława Kwiatkowskiego – Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu

– Bogdana Jastrzębia – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi,

– st. bryg. Sławomira Kaczorkiewicza – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP,

– insp. Zbigniewa Malinę – Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy,

– płk w stanie spoczynku Andrzeja Górnickiego – Zastępcę D-cy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

– Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu,

– Księdza Dziekana Tomasza Rysia,

– Księdza Marka Barlaka – Kapelana Powiatowego Strażaków,

 – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,

– Druhny i Druhów Ochotników z terenu całego powiatu słupeckiego,

– chorążych pocztów sztandarowych,

– właścicieli, dyrektorów i prezesów zakładów pracy, kierowników powiatowych i miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, a także przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych,

– przedstawicieli środków masowego przekazu,

– mieszkańców Słupcy i Powiatu Słupeckiego,

Po powitaniu gości nastąpiło złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci strażaków Zawodowej i Ochotniczych Straży Pożarnych rejonu i powiatu słupeckiego znajdującej się przed frontem budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez:

– dh Eugeniusza Grzeszczaka – Prezesa ZOP ZOSP RP,

st.bryg. Sławomira Kaczorkiewicza – Komendanta Powiatowego PSP,

– Mariusza Rogę – Starostę Słupeckiego.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe, medale dla wyróżnionych i zasłużonych oraz dyplomy.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:

 • ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU

– druha Edwarda Bąkowskiego – OSP Orchowo

– druha Gabriela Kubiaka – OSP Szetlewek

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało:

 • MEDAL HONOROWY im. Bolesława CHOMICZA

– druhowi Edwardowi Adamskiemu – OSP Cienin Kościelny

– druhowi Michałowi Nawrockiemu – OSP Powidz

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego nadało:

 • ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– druhowi Henrykowi Błaszakowi – OSP Słupca

– asp. sztab. Zbigniewowi Orchowskiemu – KP PSP Słupca

 • SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– druhowi Markowi Dąbrowskiemu – OSP Lądek

– druhowi Szymonowi Grzywińskiemu – OSP Lądek

– Panu Tomaszowi Karpińskiemu

– ogn. Łukaszowi Maciaszkowi – KP PSP Słupca

 • – BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– druhowi Karolowi Biadaszowi – OSP Lądek

– druhowi Wojciechowi Konstanciakowi – OSP Słupca

– druhowi Marcinowi Rogowiczowi – OSP Słupca

– druhowi Adamowi Ruszkowskiemu – OSP Słupca

– druhowi Krzysztofowi Więcek – OSP Słupca

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa Wielkopolskiego nadało

 • ODZNAKĘ „SEMPER VIGILANT” WIECZNIE CZUWAJĄCY

– druhowi Stanisławowi Ostrowskiemu – OSP Kąpiel,

– druhowi Szczepanowi Babaczowi – OSP Lądek

Prezydium Zarządu Gminnego Z OSP RP w Słupcy nadało odznaki „ za wysługę lat”

Dh Tadeuszowi Pilarczykowi – 50 lat

Dh Mirosławowi Majdeckiemu – 30 lat

Dh Henrykowi Kowalczykowi – 20 lat

Dh Ewelinie Matuszewskiej – 20 lat

Dh Dawidowi Gałczyńskiemu – 15 lat

Dh Kamilowi Gałczyńskiemu – 15 lat

Dh Patrykowi Korzuchowskiemu – 15 lat

Dh Julicie Leszczyńskiej – 15 lat

Dh Andrzejowi Smarzyńskiemu – 15 lat

Dh Henrykowi Błaszczakowi – 10 lat

Dh Joannie Gajdzińskiej – 10 lat

Dh Wojciechowi Konstanciakowi – 10 lat

Dh Marcinowi Krychowi – 5 lat

Dh Zofii Łęt – 5 lat

Dh Waldemarowi Miernikowi – 5 lat

Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień służbowy do stopnia:

 • STARSZEGO KAPITANA

– kpt. Sławomirowi Gołębiakowi,

– kpt. Piotrowi Łukaszykowi,

– kpt. Mariuszowi Paweli,

– kpt. Tomaszowi Witkowskiemu,

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy do stopnia:

 • ASPIRANTA:
  • mł.asp. Marcinowi Cybulowi,
  • mł.asp. Marcinowi Świątkowskiemu.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy do stopnia:

 • OGNIOMISTRZA:
  • mł.ogn. Piotrowi Wilczyńskiemu
 • MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
  • st.sekc. Maciejowi Frątczakowi
 • – STARSZEGO SEKCYJNEGO:
  • sekc. Przemysławowi Andrzejakowi,
  • sekc. Andrzejowi Grabowskiemu,
  • sekc. Łukaszowi Stawskiemu,
  • sekc. Tomaszowi Rogodzińskiemu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy do stopnia:

 • STARSZEGO STRAŻAKA:
  • str. Danielowi Kujawie,

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody uznaniowe następującym strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy:

– bryg. Rafałowi Chmielowi,

– mł. bryg. Dariuszowi Różańskiemu.

– mł. kpt. Jerzemu Orchowskiemu,

– st. asp. Krzysztofowi Jankowskiemu,

– asp. Michałowi Durlakowi,

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Borku Wielkopolskim odbyło się ogłoszenie wyników plebiscytu „Wielkopolski strażak roku”. Plebiscyt zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu. W kategorii „Wielkopolski strażak roku” rozdano 5 nominacji, spośród których wyłoniono zwycięzcę.

Zaszczytny tytuł „Wielkopolski strażak roku” otrzymał dh Łukasz Przybyszewski Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku.

Spotkanie zakończyła wspólna grochówka.

Tekst: mł.bryg. Dariusz Różański ;Zdjęcia: mł. kpt. Jerzy Orchowski

Dzień Strażaka 3 Dzień Strażaka 4 Dzień Strażaka 5 Dzień Strażaka 6 Dzień Strażaka 6a Dzień Strażaka 7 Dzień Strażaka 8 Dzień Strażaka 8a Dzień Strażaka 8b Dzień Strażaka 9 Dzień Strażaka 10 Dzień Strażaka 11 Dzień Strażaka 12 Dzień Strażaka 13 Dzień Strażaka 14 Dzień Strażaka 15 Dzień Strażaka 16 Dzień Strażaka 17 Dzień Strażaka 17a Dzień Strażaka 18 Dzień Strażaka 19 Dzień Strażaka 20 Dzień Strażaka 21 Dzień Strażaka 22 Dzień Strażaka 23 Dzień Strażaka 1 Dzień Strażaka 2

Translate »