Szkolenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej w maju.

Marcin Nachowiak 4 czerwca 2016
Szkolenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej w maju.

W miesiącu maju strażacy zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Słupcy przeprowadzili ćwiczenia teoretyczne z zakresu zdarzeń masowych ponadto ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego, metod podawania wody przy pożarach oraz zastosowania środków zwilżających.

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego polegały na wydobyciu osoby poszkodowanej ze studni przy wykorzystaniu trójnoga oraz zestawu bloczków ratunkowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na obiekcie JRG

 Dodatkowo nad Jeziorem Słupeckim ćwiczono techniki podawania prądów wody przy wykorzystaniu pompy dużej wydajności oraz przenośnego działka wodno-pianowego znajdującego się na wyposażeniu JRG.

W/w ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik, sposobów prowadzenia działań oraz ratowania osób.

Tekst st. kpt. Mariusz Pawela; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Doskonalenie 5 ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? Doskonalenie 3

Translate »