Zdanie i powierzenie obowiązków.

Marcin Nachowiak 1 lipca 2016
Zdanie i powierzenie obowiązków.

Uroczysta zbiórka w KP PSP Słupca.

29 czerwca 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy odbyła się uroczystość związana ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy    st. bryg. Sławomira Kaczorkiewicza. Uroczystość zdania obowiązków jest wyjątkowa i nieczęsta w historii naszej Komendy. Ostatnio podobne wydarzenie miało miejsce 8 lat temu, kiedy to obecny Komendant obejmował kierownictwo nad słupecką Strażą Pożarną.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. kpt. Andrzejowi Bartkowiakowi. Następnie nastąpiło wprowadzenie sztandarów Komendy Powiatowej PSP w Słupcy i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy.

Na uroczystość przybyli znamienici goście w osobach:

st. kpt. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzkiego PSP ,

-Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga wraz z Wicestarostą Szymonem Grzywińskim.

-Eugeniusz Grzeszczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupcy wraz z Wiceprezesem Bogdanem Matczakiem oraz Prezesami Zarządów Oddziałów Miejsko – Gminnych ZOSP RP powiatu słupeckiego.

– Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Słupeckiego:

– Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca,

– Wiesław Radniecki – Burmistrz Gminy Zagórów,

– Dariusz Grzywiński – Wójt Gminy Strzałkowo,

– Artur Miętkiewicz – Wójt Gminy Lądek,

– Jacek Misztal – Wójt Gminy Orchowo,

– Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz,

– Tomasz Garsztaka – V-ce Burmistrz Miasta Słupca.

– przedstawiciele Wojska Polskiego:

– płk pilot Krzysztof Walczak Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

-płk Dariusz Płóciennik Zastępca Dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

-podpułkownik Mirosław Kwiatkowski – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu

– chorąży Grzegorz Barański Komendant Wojskowej Lotniskowej Straży Pożarnej w Powidzu,

– obecni i byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej:

mł. bryg. Jacek Michalak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

st. bryg. Dariusz Stasiak  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku,

st. bryg. Jacek Jarus Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,

bryg. Robert Wojtkowiak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

bryg. Robert Kropidłowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole,

mł. bryg. Jarosław Kuderczak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej,

mł. bryg. Janusz Dębowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,

st. kpt. Mariusz Dębski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie,

nadbrygadier w stanie spoczynku Wojciech Mendelak,

starszy brygadier w stanie spoczynku Lech Janiak,

starszy brygadier w stanie spoczynku Leonard Soja,

starszy brygadier w stanie spoczynku Błażej Rakowski,

starszy brygadier w stanie spoczynku Mirosław Zalewski,

młodszy brygadier w stanie spoczynku Maciej Dzikowski.

– Komendant Powiatowy Policji w Słupcy inspektor Zbigniew Malina wraz z zastępcą mł. insp. Janem Rabiejem

– Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak,

– Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec Waldemar Cierniak,

Iwona Wiśniewska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,

pułkownik w stanie spoczynku Andrzej Górnicki były Zastępca Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

– Kapelan Powiatowy strażaków ks. Marek Barlak,

Druhowie Ochotnicy z terenu powiatu, w tym druh Kazimierz Kazimierczak – Prezes Zarządu OSP Słupca oraz Naczelnik druh Piotr Rogowicz wraz z pocztem sztandarowym.

druh Eugeniusz Wrzesiński- Prezes Zarządu OSP Lądek wraz z delegacją,

Urszula Michnicka- Dyrektor zaprzyjaźnionego po sąsiedzku Przedszkola Miś w Słupcy.

Józef Rosiński – przewodniczący Klubu Emerytów i Rencistów.

Łukasz Nowaczyk – Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Komendzie Powiatowej PSP  w Słupcy oraz Michał Ruciński Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 – właściciele, dyrektorzy i prezesi zakładów pracy, kierownicy powiatowych i miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, a także przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych,

funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

przedstawiciele mediów.

Następnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Andrzej Bartkowiak wręczył  akt odwołania ze stanowiska  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy st. bryg. Sławomirowi Kaczorkiewiczowi, który zameldował o zdaniu obowiązków i pożegnał się ze sztandarem.

Zdający obowiązki st. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podziękował za lata współpracy, przedstawił swoje dokonania i zrealizowane przedsięwzięcia w trakcie 30 lat służby, w tym 8 lat służby na stanowisku Komendanta Powiatowego.

Następnie głos zabrali:

– Wielkopolski Komendant Wojewódzki – st. kpt. Andrzej Bartkowiak,

– Starosta Słupecki – Mariusza Roga,

– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Słupcy- Eugeniusz Grzeszczak.

W ich wystąpieniach zostały zawarte słowa podziękowania dla odchodzącego Komendanta, za realizację powierzonych obowiązków w sposób wzorowy. Podkreślili również , że przez 8 lat został wypracowany modelowy system współpracy z wszelkimi instytucjami i podmiotami.

Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. Andrzeja Bartkowiaka aktu powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafałowi Chmielowi.

Przebieg służby st. bryg. Sławomira Kaczorkiewicza.

Komendant-miniaturkabryg. Sławomir Kaczorkiewicz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 01 września 1986 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

Następnie pełnił służbę :

15.07.1988 r. – 31.01.1990 r. w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Słupcy na stanowisku: dowódca plutonu ,1990 r.1992 r. w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Słupcy na stanowisku instruktor ds. operacyjno-szkoleniowych w tym BHP,1992 r. – 2008 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na stanowisku  Dowódca JRG, 10.07.2008 r.29.06.2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy  na stanowisku  Komendanta Powiatowego PSP.

Ponadto społecznie pełnił funkcję:1993 – 2008     – Komendant Gminny Związku OSP w Lądku, 2011 – nadal            – Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Słupcy, 2016 – nadal     – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „ Ratujmy Życie” w Słupcy.

Wykształcenie pożarnicze: Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu – 1988 r., Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – 1993 r. Wykształcenie ogólne Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji – 2003 r., studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 2006 r., studia podyplomowe w zakresie „Gospodarowanie zasobami” dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej – 2012 r.

Odznaczenia: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowa Odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” ,Dyplom Komendanta Głównego PSP, Złoty Znak Związku,  Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal im. Witolda Celichowskiego,  Brązowy Krzyż Zasługi , Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Odznaka Honorowa PCK IV stopnia.

Tekst: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Goście 1b Goście 1c Goście 1e Goście 1f Komendant Woj. M.Roga Meldunek Pożegnanie ze sztandarem R.Chmiel 1 R.Chmiel 2 Wszyscy Wystąpienie K-nt Zdanie obow.-Komendant Goście 1d E.Grzeszczak Goście 1a

Translate »