Ćwiczenia w Agencji Rezerw Materiałowych -Składnica w Strzałkowie.

Marcin Nachowiak 1 lipca 2016
Ćwiczenia w Agencji Rezerw Materiałowych -Składnica w Strzałkowie.

Doskonalenie działań służb ratowniczych.

30 czerwca 2016 r. na terenie Agencji Rezerw Materiałowych -Składnica w Strzałkowie odbyły się ćwiczenia zgrywające służby ratownicze.

W scenariuszu do ćwiczeń zawarto, że podczas załadunku samochodów ciężarowych w magazynie doszło do rozszczelnienia się butli z gazem propan-butan,  która zasilała wózek widłowy. W wyniku rozszczelnienia doszło do wybuchu gazu i pożaru składowanych w magazynie materiałów. W tym czasie w magazynie przebywało około  15 osób. Pożar zauważył pracownik ochrony. Gwałtowny rozwój pożaru spowodował  brak możliwości ewakuacji osób i ugaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Nastąpiło natychmiastowe powiadomienie kierownictwa obiektu o zaistniałym zdarzeniu, które po ocenie sytuacji powiadomiło Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy.

Na miejsce dojeżdżały kolejne zastępy straży pożarnej z OSP Strzałkowo i JRG PSP ze Słupcy. Dowodzący działaniami podzielił teren na odcinki bojowe i przystąpił  do realizacji zamiaru taktycznego.

– ewakuacja osób z magazynu, segregacja poszkodowanych, przeliczenie osób,

– niedopuszczenie do rozwoju pożaru – podanie strumieni wody w natarciu i obronie,

– poszukiwanie jednej osoby, która się nie odliczyła.

Dla poszkodowanych został przygotowany szpital polowy, w którym byli oni opatrywani.

Po likwidacji pożaru, odszukano i wydobyto osobę poszukiwaną. Pomieszczenia zostały oddymione i przewietrzone.

Cele , które zostały wyznaczone do ćwiczeń:

– Sprawdzenie umiejętności reagowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego na w/w zdarzenia,

– Sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń,

– Sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów Krajowego Systemu ratowniczo – Gaśniczego,

– Sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z zasadami BHP,

– Ocena przyjętego zamiaru taktycznego,

– Zapoznanie się z drogami pożarowymi oraz ich przejezdnością,

– Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w tego typu obiektach,

– Ustalenie warunków ewakuacji: w tym czy obiekt kwalifikuje się do zagrażającemu życiu.

– Ocena działania podmiotów KSRG podczas zdarzeń masowych.

W ocenie rozjemców dokonujących podsumowania ćwiczeń, cele, które określono w scenariuszu zostały osiągnięte. Ćwiczenia pokazały ,że koordynacja działań pomiędzy zastępami JRG PSP i OSP przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami taktyki.

Tekst: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

ARM 3 ARM 4 ARM 8 ARM 7 ARM 6 ARM 5 ARM 9 ARM 1 ARM 2

Translate »