Pracowity szkoleniowo czerwiec.

Marcin Nachowiak 5 lipca 2016
Pracowity szkoleniowo czerwiec.

Doskonalenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP.

W miesiącu czerwcu strażacy zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP ze Słupcy przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu zdarzeń masowych, ponadto ćwiczenia z ratownictwa wysokościowego, wodnego, oraz postępowaniu w razie powstania poważnych awarii przemysłowych.

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego polegały na uwolnieniu i przetransportowaniu osoby z wysokości na noszach kubełkowych przy wykorzystaniu zestawu bloczków ratunkowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP.

Ponadto przy wykorzystaniu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu w/w samochodów zbudowano stanowisko do dekontaminacji wstępnej. Powyższe ćwiczenia nawiązują do szczytu NATO w Warszawie  oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dodatkowo nad Jeziorem Słupeckim ćwiczono techniki podejmowania osób z wody przy wykorzystaniu łodzi motorowej. W/w ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik, sposobów prowadzenia działań oraz ratowania osób.

Tekst st.kpt. Mariusz Pawela; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Doskonalenie 2 Doskonalenie 3 Doskonalenie 4 Doskonalenie 5 ???????????????????????????????

Translate »