Szkolenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP w Lipcu

Marcin Nachowiak 2 sierpnia 2016
Szkolenie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP w Lipcu

W miesiącu lipcu strażacy zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Słupcy przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodnego oraz zdarzeń związanych z poważanymi awariami przemysłowymi.

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego polegały na uwolnieniu i wydobyciu osoby ze studni przy wykorzystaniu trójkąta ewakuacyjnego, zestawu bloczków ratunkowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na specjalnie przygotowanej bazie szkoleniowej w tut. JRG.

Ponadto przy wykorzystaniu łodzi motorowej na rzece Warcie ćwiczono techniki stawiana zapór olejowych, które znajdują się na wyposażeniu JRG Słupca wykorzystywanych w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

Dodatkowo nad Jeziorem Powidzkim zostały przeprowadzone przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowitem oraz WOPR Kosewo ćwiczenia sprzętu ratowniczego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym. Następnie  wspólnie z WOPR Kosewo przeprowadzono dla społeczności lokalnej pokaz ratownictwa wodnego z wykorzystaniem łodzi motorowych, podjęcia z wody osób poszkodowanych, transportu ich na brzeg oraz udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Strażacy przekazali swoją wiedzę na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej, przedstawiając  jej  podstawowe zasady.

Tekst st.kpt. Mariusz Pawela, Zdjęcia: KP PSP Słupca

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? zapora 3 ???????????????????????????????

Translate »