IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy.

Marcin Nachowiak 6 grudnia 2016
IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy.

W dniu 02 grudnia 2016r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy, podsumowujący kadencję w latach 2011-2016. Uroczystego otwarcia, powitania delegatów oraz zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy dh Eugeniusz Grzeszczak. Na Zjazd przybyli m.in. Stefan Mikołajczak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Wielkopolskiego, Andrzej Jankowski – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej Piaskowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, Ks. Marek Barlak – Kapelan Powiatowy Strażaków, Ks. Dariusz KolskiProboszcz Parafii w Lądku Mariusz Roga – Starosta Słupecki, bryg. Rafał Chmiel – Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, mł. insp. Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, ponadto obecni byli Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, sponsorzy i przyjaciele strażackiego munduru. Delegaci na przewodniczącego Zjazdu wybrali Szczepana Babacza a na sekretarza Jerzego Orchowskiego. Następnie powołano komisje: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Słupcy za lata 2011-2016  przedstawił Prezes Eugeniusz Grzeszczak.

Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Słupcy w sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Rafał Kaczmarek.

Wśród licznie przybyłych gości jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefan Mikołajczak, następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafał Chmiel oraz Starosta Słupecki Mariusz Roga. Goście dziękowali przede wszystkim strażakom ochotnikom za ich ofiarą, humanitarną służbę w niesieniu pomocy potrzebującym. Podkreślili wspaniałą, modelową i wartościową współpracę pomiędzy ochotnikami i zawodowymi strażakami. Podziękowali również wszystkim strażakom za wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie słupeckim.

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy na kadencję 2017-2021 ukonstytuował się następująco.

 • Prezes                                          – Grzeszczak Eugeniusz
 • Wiceprezes                                – Matczak Bogdan
 • Wiceprezes                                – Babacz Szczepan
 • Sekretarz                                   – Orchowski Jerzy
 • Skarbnik                                    – Kaczorkiewicz Sławomir
 • Członek Prezydium               – Ks. Marek Barlak
 • Członek Prezydium               – Hudański Zdzisław
 • Członek Prezydium               – Majewski Ireneusz
 • Członek Prezydium               – Roga Mariusz
 • Członek Prezydium               – Szczepaniak Jerzy
 • Członek Prezydium               – Szygenda Waldemar
 • Członek Prezydium               – Tomczak Tomasz
 • Członek Zarządu                   – Chmiel Rafał
 • Członek Zarządu                   – Czarciński Marcin
 • Członek Zarządu                   – Jankowski Krzysztof
 • Członek Zarządu                   – Kazuś Grażyna
 • Członek Zarządu                   – Kasznia Adam
 • Członek Zarządu                   – Szymański Mateusz
 • Członek Zarządu                   – Musielak Włodzimierz
 • Członek Zarządu                   – Nawrocki Michał
 • Członek Zarządu                   – Wędzikowski Piotr

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy będzie pracowała w składzie;

 • Przewodniczący                       – Kaczmarek Rafał
 • Wiceprzewodniczący             – Kubiak Gabriel
 • Sekretarz                                    – Wesołek Sławomir
 • Członek                                        – Baśkiewicz Zdzisław

Dokonano również wybór delegatów na Zjazd Oddziału Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Wielkopolskiego

Delegaci:

– Eugeniusz Grzeszczak,

– Szczepan Babacz

– Mariusz Roga

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

– Eugeniusz Grzeszczak

– Szczepan Babacz

foto-komisja-rewizyjna foto-zarzad-pow-zwiazku-osp-rp-2017-2021

Translate »