Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków.

Marcin Nachowiak 7 grudnia 2016
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków.

Komendant Powiatowy PSP lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w każdy poniedziałek przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w godz. 1430 – 1600 w siedzibie Komendy Powiatowej przy ul. Ratajczaka 1.

skargi-i-wnioski

Translate »