Czynny udział słupeckich strażaków w akcji profilaktycznej.

Marcin Nachowiak 9 grudnia 2016
Czynny udział słupeckich strażaków w akcji profilaktycznej.

„Czad i ogień- Obudź czujność”.

Strażacy KP PSP w Słupcy włączyli się czynnie w Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną- „Czad i ogień- Obudź czujność”. W lokalnych mediach ukazały się artykuły tematyczne dotyczące zagrożeń wynikających z tlenku węgla, natomiast w radiu omówiono zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego i występujących niebezpieczeństw.

Na stronie internetowej Komendy stworzono link przekierowujący na   stronę KG PSP, gdzie zostały opisane cele akcji. W tygodnikach „Głos Słupca” i „Kurier słupecki” ukazały się ulotki propagujące akcję.

Podczas zorganizowanych spotkań z seniorami, duchownymi, studentami, samorządowcami i druhami OSP na diagramach zaprezentowano główne założenia programu oraz rozdawano ulotki dotyczące akcji.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

bezpieczne-zycie-seniora-2 starostwo-1 starostwo-3 powidz-1 powidz-2 bezpieczne-zycie-seniora-1

Translate »