Gminny i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w akcji.

Marcin Nachowiak 9 grudnia 2016
Gminny i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w akcji.

Ćwiczenia zgrywające w Powidzu.

09 grudnia 2016r. tuż po godz. 5.00 w Powidzu zawyły syreny samochodów strażackich. Dyżurny Operacyjny informował poszczególne jednostki o pożarze Domu Kultury i Ośrodka Wypoczynkowego w Powidzu. W związku z rozmiarem zdarzenia na miejsce dojeżdżały sukcesywnie zastępy JRG PSP ze Słupcy i OSP z  Powidz, Strzałkowo, Orchowo, Słupca, Ostrowo Stare. Został również powołany sztab Gminnego i Powiatowego  Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z administracją zespoloną.

W wyniku celowego działania nieznanych sprawców powstaje pożar w jednym  z pomieszczeń Domu Kultury w Powidzu.  Pożarem w początkowej fazie objęte jest jedno pomieszczenie. Na miejsce zdarzenia przybywa pierwszy zastęp z OSP Powidz.   Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania stwierdzono, że pożarem objęte są  3 pomieszczenia na parterze budynku. Występuje silne  zadymienie na korytarzu.  Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy strażackie. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania strażacy znajdują we wnętrzu budynku dwie osoby leżące na korytarzu. Pożar rozwija się na parterze budynku, płomienie wychodzą na dach budynku. Trwa ewakuacja osób zagrożonych  z budynku. Podawane są strumienie wody na palący się obiekt. Ratownicy udzielają osobom poszkodowanym, kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trakcie prowadzonych działań do Kierującego Działaniami Ratowniczymi przybiega pracownik Ośrodka Wypoczynkowego, z informacją o powstaniu pożaru w tym ośrodku i prawdopodobnie 8 osobach przebywających we wnętrzu obiektu ośrodka.  Teren akcji dzieli na odcinki bojowe przydzielając im poszczególne kanały radiowe. Przybyłe na miejsce zdarzenia siły i środki organizują punkty  czerpania wody w oparciu o hydranty oraz pobliskie jezioro.

Pożar Domu Kultury został zlokalizowany. Ewakuowano wszystkie osoby znajdujące się  w budynku trwa udzielanie im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwa pożar w Ośrodku Wypoczynkowym- strażacy ewakuują 4 osoby poszkodowane znajdujące się w budynku oraz udzielają im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po jego ugaszeni dokonano kontroli  pogorzeliska. W czasie przeszukania w jednym z pokojów znaleziono zapiski o planach zatrucia wodociągu gminnego. Wstrzymano pobór wody z gminnego ujęcia wody-  podczas  kontroli próbek wody pobranej z wodociągu gminnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy stwierdzono obecność bakterii. Przygotowano komunikaty do mediów informujące o występującym zagrożeniu

Podczas przejazdu przez teren gminy jednego z patroli policji ostrzegających  mieszkańców     o występującym skażeniu wody w wodociągu, patrol natrafił na leżącego w pobliżu drogi padłego dzika. Na miejsce zdarzenia przybył Powiatowy Lekarza Weterynarii  w celu rozpoznania zagrożenia, który wdrożył swoje procedury.

Na szczęście były to ćwiczenia zgrywające służb, inspekcji i instytucji powiatowych oraz gminnych, które miały na celu:

– sprawdzenie umiejętności przekazania i przyjęcia zgłoszenia o zagrożeniu.

– sprawdzenie aktualności danych w planie ratowniczym.

– sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego w aspekcie dysponowania sił i środków.

– sprawdzenie zasad obiegu informacji i koordynacji.

– współdziałanie sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Gminnym i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz instytucji wspierających.

– doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych.

– zapoznanie się z specyfiką obiektów, instalacji i urządzeń w którym przebywają osoby oraz zweryfikowanie rzeczywistych czasów dojazdu do zdarzenia.

– weryfikowanie przygotowania obiektów bądź, terenów do prowadzenia działań ratowniczych.

Zamierzone cele zostały osiągnięte.

Po części praktycznej wszyscy przemieścili się do Gminnego Domu Kultury w Powidzu.

Krótkiego podsumowania ćwiczeń dokonali:

1/ Starosta Słupecki Mariusz Roga – Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2/ Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit – Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego;

3/ Komendant Powiatowy PSP w Słupcy bryg. Rafał Chmiel.

Następnie rozpoczęło się szkolenie teoretyczne, którego tematyka obejmowała:

– akcja „Czad i Ogień – Obudź Czujność” wraz z rozdaniem ulotek.

– robienie zdjęć na miejscu akcji telefonami komórkowymi.

– zamieszczanie materiałów z miejsca akcji na facebooku.

– zasady udzielania informacji mediom (udostępnianie zdjęć).

– łączność i alarmowanie.

Tekst: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

powidz-12 powidz-13 powidz-14 powidz-15 powidz-16 powidz-17 powidz-18 powidz-19 powidz-20 powidz-21 powidz-22 powidz-23 powidz-24 powidz-26 powidz-27 powidz-28 powidz-29 powidz-30 powidz-31 powidz-11

Translate »