„Czad i ogień- Obudź czujność”.

Marcin Nachowiak 21 marca 2017
„Czad i ogień- Obudź czujność”.

Spotkanie z nauczycielami i wychowawcami.

Strażacy KP PSP w Słupcy w marcu kontynuują Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną- „Czad i ogień- Obudź czujność” oraz zorganizowali podczas Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”- spotkanie z nauczycielami i wychowawcami szkół.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z tlenku węgla oraz przedstawiono problematykę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w obiektach oświatowych. Przekazane informacje przyczynią się do budowania świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców.

Opracowanie: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Spotkanie 2 Spotkanie 2a Spotkanie 3 Spotkanie 1

Translate »