Wspólne ćwiczenia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Marcin Nachowiak 12 grudnia 2017
Wspólne ćwiczenia sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W piątek 8 grudnia br. w Drążnej gm. Słupcą na obiekcie Szkoły Podstawowej odbyły się ćwiczenia wszystkich  jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupeckiego. W ćwiczeniach wzięły udział także zastępy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej słupeckiej Komendy jak również Gminny Zespól Zarzadzania Kryzysowego w Słupcy i Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego. Głównym celem i założeniem ćwiczeń było doskonalenie technik współdziałania miedzy zastępami przy pożarach, a służbami i podmiotami bezpośrednio nadzorującymi placówki dydaktyczne. Drugim etapem ćwiczeń był aspekt wdrożenia do stosowania koncepcji zaopatrzenia wodnego przy pożarach na terenie powiatu słupeckiego. W czasie piątkowych  ćwiczeń korzystano ze sprzętu i rozwiązań taktyczno – technicznych, które  w ostatnich latach została doposażania Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza ze Słupcy. Na samochodzie i  przyczepie specjalnie przeznaczonej do budowania systemów zaopatrzenia w wodę zgromadzono sprzęt, który ułatwia realizację zadania w różnych konfiguracjach.

Ponadto zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przećwiczono praktycznie aspekty dotyczące zimowych anomalii pogodowych, dotyczących zamieci i zawiei śnieżnych, silnego mrozu oraz sprawdzono przygotowanie przybyłych jednostek do okresu zimowego.

Tekst : st.kpt. Mariusz Pawela; Zdjęcia: st. sekc. Marcin Nachowiak

Drążna 3 Drążna 4 Drążna 5 Drążna 6 Drążna 7 Drążna 1 Drążna 2

Translate »