Komunikat dotyczący sezonu grzewczego 2018/2019

Marcin Nachowiak 17 stycznia 2019
Komunikat dotyczący sezonu grzewczego 2018/2019

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób, a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku;

  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

 

Straż Pożarna we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy zamieszcza komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2018-MZ-108

Translate »