Doskonalenie w zakresie dekontaminacji wstępnej.

Marcin Nachowiak 2 marca 2015
Doskonalenie w zakresie dekontaminacji wstępnej.

Prowadzenie działań chemicznych.

W miesiącu lutym w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Słupcy wszystkie zmiany służbowe doskonaliły się w zakresie dekontaminacji wstępnej podczas działań ratownictwa chemicznego. Przeprowadzone ćwiczenia praktyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi gdzie poruszono zagadnienia BHP. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności rozpoznania substancji chemicznej, organizacji akcji ratowniczej oraz zabezpieczenia ratowników podczas działań.  Duży nacisk położono na prowadzenie dekontaminacji wstępnej ratowników i osób poszkodowanych. Ćwiczenia prowadzono z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG PSP w Słupcy.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Doskonalenie 4Doskonalenie 3Doskonalenie 2Doskonalenie 1

Translate »