Prelekcja dla seniorów.

Marcin Nachowiak 17 marca 2015
Prelekcja dla seniorów.

Kontynuacja akcji profilaktycznej.

Komenda Powiatowa PSP w Słupcy kontynuuje  realizację programu: „Bezpieczne Życie Seniorów”. Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo seniorów, dążąc do wsparcia ich aktywności w przedmiotowym zakresie został opracowany poradnik w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego.

12 marca 2015r. Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy  uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „WRZOS” w Cieninie Zabornym. Tematem przygotowanej prezentacji było: „Niebezpieczeństwa płynące z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla”.

Omówiono główne przyczyny pożarów, bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i gazowych oraz zagrożenia wynikające z tlenku węgla. Na diagramach zaprezentowano czujki dymu i tlenku węgla oraz sposoby odpowiedniego ich montażu. W końcowej fazie prelekcji przedstawiono prawidłowe zasady postępowania z chwilą powstania pożaru.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Profilaktyka 2Profilaktyka 1Profilaktyka 3

Translate »