Zagrożenie w Galerii Słupeckiej.

Marcin Nachowiak 26 marca 2015
Zagrożenie w Galerii Słupeckiej.

Ćwiczenia w centrum handlowym.

25 marca 2015 r. tuż po godzinie 10.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie od pracownika Galerii Słupeckiej, że  podczas otwierania pomieszczeń sklepowych na I piętrze zauważono przesyłkę niewiadomego pochodzenia  w pobliżu której rozsypany był biały proszek. Poinformowano Dyżurnego Operacyjnego  Powiatu, że z substancją miały kontakt 3 osoby.

Na miejsce zostały zadysponowane zastępy strażackie z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP ze Słupcy ze sprzętem do dekontaminacji i namiotem do zorganizowania szpitala polowego oraz strażacy z  Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słupcy, Piotrowic gm.Słupca i Strzałkowa.

Po przybyciu pierwszych sił i środków teren akcji został zabezpieczony i podzielony przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi na odcinki bojowe. Została również wydzielona strefa niebezpieczna. Strażacy pracując w specjalnych kombinezonach i aparatach powietrznych dotarli do poszkodowanych i zagrożonych bezpiecznie wyprowadzając ich na zewnątrz. Następnie zebrano rozsypany proszek do pojemnika, wyniesiono na dwór i umieszczono w szczelnej beczce. Materiał został przekazany do badań w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, jej pracownicy wzięli czynny udział w ćwiczeniach. Równolegle zostały przygotowane linie gaśnicze przy obiekcie.

Ze względu na występujące zagrożenie przygotowano kabinę dekontaminacyjną, przez którą przeszły osoby mające styczność z rozsypanym proszkiem oraz strażacy biorący udział w działaniach. Wszystkich umieszczono w rozstawionym namiocie. Nad zabezpieczeniem terenu akcji czuwali Policjanci z Komendy Powiatowej.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie odpowiednich procedur na wypadek wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Służyły one również zgraniu strażaków PSP i OSP przy rozstawianiu specjalistycznego sprzętu podczas działań chemiczno – ekologicznych, osób funkcyjnych innych instytucji wraz z kierownictwem obiektu.

Tekst: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Galeria poszkodowani 1Galeria - proszekGaleria- przygotowanie kabinyGaleria- namiot przygotowanieGaleria-dekontaminacja 1aGaleria-dekontaminacja 1Galeria -dekontaminacjaGaleria- namiotGaleria -podsumowanie

Translate »