Narada podsumowująca 2018 rok.

Marcin Nachowiak 7 lutego 2019
Narada podsumowująca 2018 rok.

7 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Słupcy, odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność słupeckich strażaków w 2018 r.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy bryg. Rafała Chmiela odpowiedzieli następujący goście, którzy swoją obecnością  uświetnili naradę:

– st. kpt. Marek Piekutowski – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu

– Czesław Dykszak – Wicestarosta Słupecki

– Eugeniusz Grzeszczak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

– insp. Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy

– Rafał Spachacz – Dyrektor SP ZOZ w Słupcy

– Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin powiatu słupeckiego

– Komendanci Gminni jednostek OSP z powiatu słupeckiego

– kierownictwo oraz załoga KP PSP w Słupcy

Rozpoczęcie narady odbyło się przez złożenie meldunku przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.kpt. Markowi Piekutowskiemu przez dowódcę uroczystości mł.kpt. Jerzego Orchowskiego.

Następnie, Komendant Powiatowy PSP w Słupcy bryg. Rafał Chmiel jak i przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu st.kpt. Marek Piekutowski, podziękowali samorządom, przedsiębiorstwom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym komendy oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za wspólne działania i przedsięwzięcia, które pozwoliły, na wysokim poziomie, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu  w poprzednim roku.

Na zakończenie narady odbyła się projekcja filmu przedstawiającego najbardziej spektakularne akcje ratowniczo-gaśnicze, które miały miejsce w 2018r. Przybyli goście mogli zapoznać się również z nowo zakupionym sprzętem przez słupecką komendę. Zaprezentowano również nowy nabytek – symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego, który będzie służył mieszkańcom powiatu słupeckiego do prelekcji na temat bezpieczeństwa pożarowego.

Opracował: st.sekc M.Nachowiak; Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Translate »