Cykl szkoleń w zakresie pian gaśniczych.

Marcin Nachowiak 31 marca 2015
Cykl szkoleń w zakresie pian gaśniczych.

Doskonalenie zawodowe.

W miesiącu marcu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Słupcy wszystkie zmiany służbowe doskonaliły się w zakresie pian gaśniczych. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG PSP w Słupcy.

Ponadto Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z Piotrowic, Słupcy i Strzałkowa przeprowadziła ćwiczenia doskonalące na obiekcie „ Galerii Słupeckiej”. Ćwiczenia odbyły się w ramach rocznego planu doskonalenia zawodowego i dotyczyły postępowanie z przesyłką niewiadomego pochodzenia. Przećwiczono procedury na wypadek wystąpienia rzeczywistego zdarzenia.

Tekst: kpt. Sławomir Gołębiak; Zdjęcia: KP PSP Słupca

JRG marzec piana 1JRG marzec piana 1aJRG marzec Galeria 1JRG marzec Galeria 1aJRG marzec Galeria 1b

Translate »