Przekazano 28 czujek .

Dariusz Różański 18 marca 2019
Przekazano 28 czujek .

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W ramach powyższej akcji Komenda Powiatowa PSP w Słupcy przeprowadziła kampanię dla mieszkańców miasta i gminy Słupca oraz gminy Strzałkowo. Strażacy wspólnie z samorządami skierowali akcję edukacyjno-informacyjną do osób będących podopiecznymi miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, mieszkających w budynkach komunalnych administrowanych przez samorządy. Wybrano te gminy, w których dochodziło w latach poprzednich do największej liczby pożarów, zwłaszcza w obiektach mieszkalnych.

Zorganizowano 3 spotkania: w Urzędzie Gminy Słupca, w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy ( dla mieszkańców miasta Słupca) oraz w Urzędzie Gminy Strzałkowo. Podczas spotkania strażacy przedstawili: zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz sposoby ochrony przed tym zagrożeniem z elementami pierwszej pomocy. Ponadto strażacy omówili przyczyny wzrostu liczby pożarów w roku 2018 wraz ze wskazaniem obiektów, w których najczęściej dochodziło do powstania pożaru.

Na zakończenie każdego ze spotkań wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie czujki tlenku węgla i czujki dymu. W sumie do mieszkańców trafiło 28 czujek, które zostaną zamontowane w mieszkaniach komunalnych poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. Strażacy zadeklarowali również pomoc w prawidłowym montażu czujek w mieszkaniach.

Powyższa akcja edukacyjna połączona z przekazaniem czujek nie była by możliwa gdyby nie zaangażowanie firmy Maximus Broker, która bezpłatnie przekazała czujki dla mieszkańców, oraz samorządu lokalnego.

Opracowanie: bryg. Rafał Chmiel; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Translate »