Z wizytą u seniorów w Ostrowitem.

Marcin Nachowiak 30 marca 2015
Z wizytą u seniorów w Ostrowitem.

Kontynuacja akcji profilaktycznej.

Komenda Powiatowa PSP w Słupcy kontynuuje  realizację programu: „Bezpieczne Życie Seniorów”. Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo seniorów, dążąc do wsparcia ich aktywności w przedmiotowym zakresie został opracowany poradnik w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego. Głównym założeniem projektu jest stworzenie koalicji zrzeszającej administrację publiczną celem podjęcia działań wspierających seniorów.

01 kwietnia 2015r. Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy  uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowitem dla osób zrzeszonych w Klubie Emerytów i Rencistów gminy Ostrowite. Tematem przygotowanej prezentacji było: „Niebezpieczeństwa płynące z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla”.

Omówiono główne przyczyny pożarów, bezpieczną eksploatację urządzeń grzewczych i gazowych oraz zagrożenia wynikające z tlenku węgla. Na diagramach zaprezentowano czujki dymu i tlenku węgla oraz sposoby odpowiedniego ich montażu. W końcowej fazie prelekcji przedstawiono prawidłowe zasady postępowania z chwilą powstania pożaru.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Ostrowite 3Ostrowite 4Ostrowite 2Ostrowite 1

Translate »