Spotkanie w sprawie dofinansowania dla jednostek OSP

Marcin Nachowiak 5 września 2019
Spotkanie w sprawie dofinansowania dla jednostek OSP

W dniu 4 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu słupeckiego.

Zorganizowane spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw operacyjnych, ale w głównej mierze poświęcone było przedstawieniu zasad wykorzystania środków z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” na następujące zadania:

organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności   w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Założenia  i cele wspomnianej wyżej dotacji dla OSP omówił poseł na sejm RP Pan Krzysztof Ostrowski. W spotkaniu uczestniczył również  Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak oraz Andrzej Grzeszczak –  inspektor w wydziale promocji   i rozwoju zajmujący się między innymi strażami pożarnymi.

Spotkanie było również okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji dla jednostek OSP.

Opracował: st.bryg. R.Chmiel; Zdjęcia: mł.asp. A.Kruszyński

Translate »