Wizyta Wojewody Wielkopolskiego w Komendzie w Słupcy

Marcin Nachowiak 4 października 2019
Wizyta Wojewody Wielkopolskiego w Komendzie w Słupcy

W czwartek, 3 października   2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Słupcy odbyło          się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupu sprzętu i wyposażenia ratowniczego w ramach programu „Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych      lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii”.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie: Ryszard Bartosik, Zbigniew Dolata oraz senator Robert Gaweł, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP  w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak, Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  Aleksandra Durkowska, Starosta Słupecki dr Jacek Bartkowiak, Wójtowie: Jakub Gwit i Mateusz Wojciechowski  oraz Prezesi i  Naczelnicy z jednostek OSP Kąpiel i Powidz, a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Słupcy.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Panu Wojewodzie Wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi przez Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy. W dalszej części spotkania Wojewoda Wielkopolski przedstawił formy  dofinansowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych  oraz kwoty przeznaczone w roku bieżącym przez Rząd na wsparcie jednostek OSP.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie umów na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu. Umowy przekazał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann w asyście przybyłych parlamentarzystów, Wielkopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  pani Aleksandry Durkowskiej.

Dofinansowanie otrzymały: KP PSP Słupca oraz jednostki OSP Kąpiel i OSP Powidz. Łączna kwota dofinansowania w ramach środków WFOŚ i GW w Poznaniu to ponad 40 tysięcy złotych. Wymagany wkład własny zapewniły samorządy Miasta Słupca, Gminy Ostrowite i Gminy Powidz.

Dh Jerzy Szczepaniak – Prezes OSP Powidz w imieniu jednostek, które otrzymały wsparcie   złożył gorące podziękowania za przyznane  dofinansowanie i zapewnił, że zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom gminy i powiatu podnosząc poczucie bezpieczeństwa.

Opracował: st.bryg. R.Chmiel; Zdjęcia: kpt. J.Orchowski

Translate »