Egzamin kończący kurs dowódców OSP

Marcin Nachowiak 25 listopada 2019
Egzamin kończący kurs dowódców OSP

24 listopada odbył się egzamin kończący kurs dla dowódców OSP. Egzamin zakończył trwający prawie dwa tygodnie kurs, który daje możliwość strażakom OSP dowodzenia przy akcjach ratowniczo gaśniczych. W kursie udział wzięło 36 strażaków, którzy podzieleni byli na dwie grupy. W trakcie całego kursu funkcjonariusze PSP w Słupcy szkolili ich z różnego rodzaju tematyki m.in. z prowadzenia rozpoznania po dojeździe na miejsce zdarzenia, zabezpieczenia strażaków w trakcie prowadzonych działań oraz z łączności radiowej.

Tekst: mł.ogn. M.Nachowiak: Zdjęcia: PSP Słupca

Translate »