Po 36 latach pracy i służby pożegnał się z mundurem

Marcin Nachowiak 29 listopada 2019
Po 36 latach pracy i służby pożegnał się z mundurem

Po 36 latach pracy i służby pożegnał się z mundurem, odchodzący na emeryturę Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy st. bryg. Bogdan Kowalski.

W piątek 29 listopada br. w siedzibie słupeckiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste zdanie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy przez st. bryg. Bogdana Kowalskiego. Dotychczasowy zastępca komendanta przeszedł na zasłużoną emeryturę po 30 latach służby.

St. bryg. Bogdan Kowalski po ukończeniu Szkoły Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie został skierowany do Słupcy, gdzie w dniu 16 sierpnia 1994 roku rozpoczął służbę. Początkowo zajmował się sprawami operacyjnymi i głównym jego zadaniem było organizowanie na naszym terenie nowopowstającego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  W dniu 01 czerwca 1997 roku został powołany na Zastępcę Komendanta Rejonowego PSP, a po utworzeniu powiatów  w dniu 05 marca 1999 roku został Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP. Podczas 22 lat służby  na kierowniczym stanowisku  uczestniczył  m.in.  w rozbudowie siedziby komendy,  w planowaniu i realizacji zakupów pojazdów pożarniczych, wyposażenia i sprzętu. Bezpośrednio nadzorował  proces szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, organizację zawodów sportowo-pożarniczych różnego szczebla oraz ćwiczeń. Ma też na swoim koncie kierowanie licznymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi, prowadzonymi często w bardzo trudnych warunkach, jak chociażby  gaszenie pożaru i usuwanie skutków wybuchu butli z gazem w bloku w Słupcy i domu wielorodzinnym w Zagórowie, usuwanie skutków zdarzenia z butlą acetylenową, czy też usuwanie skutków wypadków z udziałem cystern na autostradzie A-2. Podczas swej służby nagradzany był medalami i odznaczeniami państwowymi, a także resortowymi.

Na zorganizowanej uroczystej zbiórce obecni byli znamienici goście w osobach:

Pana dr Jacka Bartkowiaka – Starosty Słupeckiego

Pana insp. Macieja Kusza – Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy wraz  ze swoim zastępcą  Panem mł. insp.  Janem Rabiejem, Pana mł. bryg. w stanie spoczynku Mariusza Roga –byłego wieloletniego Komendanta  Powiatowego  oraz byłego starostę słupeckiego, st. chor. Sztab. Grzegorza Barańskiego – Komendanta Wojskowej Lotniskowej Straży Pożarnej z Powidza oraz Przemysława Bednarka Inspektora w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu, asp. sztab. w stanie spoczynku Józefa Rosińskiego – Prezesa Klubu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Słupcy

Dh. Marka Walczaka – Prezesa OSP Piotrowice, a także  funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Słupcy oraz członkowie rodziny st. bryg. Bogdana Kowalskiego.

W imieniu wszystkich strażaków i pracowników cywilnych KP PSP w Słupcy Komendant Powiatowy st. bryg. Rafał Chmiel złożył  odchodzącemu zastępcy gorące podziękowania za wszystkie lata wspólnie pełnionej  służby. Jak podkreślił  wspólna służba ze st. bryg. Bogdanem Kowalskim była wyróżnieniem i zaszczytem.

Osobne słowa  i życzenia dla odchodzącego funkcjonariusza przekazał również  Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak, który w okolicznościowym liście zawarł swoje podziękowania i wyrazy uznania.

W swoim wystąpieniu st. bryg. Bogdan Kowalski podziękował za współpracę i wspieranie strażackiego trudu staroście powiatu, a także komendantom i przedstawicielom służb mundurowych oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych instytucji. Podziękował także za zaangażowanie i wspólną służbę wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym.

Tekst: mł. ogn. M.Nachowiak; Zdjęcia: kpt. J.Orchowski

Translate »