Dostarczania wody na duże odległości.

Marcin Nachowiak 29 kwietnia 2015
Dostarczania wody na duże odległości.

Doskonalenie  Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej PSP i OSP w kwietniu.

W miesiącu kwietniu zmiany służbowe JRG PSP wspólnie z jednostkami OSP szkoliły się z zakresu dostarczania wody na duże odległości podczas pożarów lasów, traw i nieużytków. Doskonalono techniki oraz konfigurację sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tut. JRG PSP jak i jednostek OSP z terenu powiatu.

Ponadto w miesiącu kwietniu Komenda Powiatowa PSP pozyskała nowy sprzęt w postaci pompy szlamowej dużej wydajności. W szczególności ćwiczono zasady oraz sposoby dostarczania(przetłaczania, dowożenia, przepompowywania wody) na duże odległości. Każdorazowo przed rozpoczęciem ćwiczeń omówiono zasady BHP  przy tego rodzaju działaniach,

Przeprowadzone szkolenia pozwoliły na utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania ze sprzętu do przetłaczania wody na duże odległości.

Tekst; kpt. Mariusz Pawela; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Doskonalenie 1Doskonalenie 2Doskonalenie 3Doskonalenie 5Doskonalenie 4

Translate »