Bezpieczne ferie

Marcin Nachowiak 24 stycznia 2020
Bezpieczne ferie

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Słupcy przed zbliżającymi się feriami zimowymi odwiedzają szkoły podstawowe prowadząc pogadanki z zakresu występujących niebezpieczeństw w okresie zimowym. Zajęcia podzielono na dwa bloki tematyczne. W pierwszym przekazano najmłodszym co to jest czad. Zaprezentowano w praktyczny sposób działanie czujnika  tlenku węgla oraz instruowano jak postępować w sytuacji zagrożenia pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem. W drugim w związku z nadchodzącymi feriami omówiono niebezpieczeństwa związane z wypoczynkiem i zabawami na zamarzniętych akwenach wodnych. Pokazano jak postępować przy ratowaniu osoby przebywającej w wodzie pod którą załamał się lód.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Translate »