Prewencja społeczna z Shellem.

Marcin Nachowiak 6 maja 2015
Prewencja społeczna z Shellem.

Jak postępować w różnych sytuacjach?

Strażacy realizując zapisy Strategii Rozwoju na lata 2010-2020, w której jednym z priorytetów jest szeroko pojęta prewencja społeczna kontynuują cykl spotkań z tego zakresu.

W ramach organizacji ogólnopolskiego Dnia Bezpieczeństwa firmy SHELL Polska, Komenda Powiatowa PSP w Słupcy zorganizowała szkolenie dla pracowników stacji z terenu woj. wielkopolskiego. Brało w nim udział 60 osób  ze stacji w Słupcy, Poznania, Swarzędza, Wrześni, Janikowa.

W pierwszej części w świetlicy Komendy zostały zaprezentowane dwa bloki tematyczne. Odbywająca staż Ratownik Medyczny- Marta Machowiak  pokazała prezentację z udzielania pierwszej pomocy. Następnie podzielono pracowników na trzy grupy i na przygotowanych stanowiskach pod okiem strażaków z JRG PSP ćwiczono praktyczne sposoby udzielania pomocy.

 Drugi blok tematyczny przedstawił kpt. Mariusz Pawela– Zastępca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Słupcy- omówił przyczyny pożarów, zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jakie informacje należy przekazać zgłaszając pożar lub inne zagrożenie.

Następnie wszyscy udali się na plac miejski, gdzie praktycznie gaszono pożar cieczy łatwopalnych używając gaśnic różnego typu.

Kolejnym etapem szkolenia była ewakuacja z pojazdu osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym oraz jak postępować w przypadku rozszczelnienia  instalacji gazowej w pojeździe.

Na koniec wszyscy zwiedzili KP PSP w Słupcy, zapoznano ich ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów oraz omówiono organizację i zadania Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

++ 104++ 139++ 179++ 170 ++ 175 ++ 177 ++ 153++ 120 ++ 133++ 082 ++ 089 ++ 076

Translate »