Rozpoznanie operacyjne na akwenach wodnych i w lasach.

Marcin Nachowiak 1 lipca 2020
Rozpoznanie operacyjne na akwenach wodnych i w lasach.

Sprawdzenie rzeczywiste możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

01 lipca 2020r.  funkcjonariusze pionu kontrolno – rozpoznawczego oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP ze Słupcy przeprowadzili działania rozpoznawcze na akwenach wodnych oraz obszarach leśnych celem sprawdzenia rzeczywistych  możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

   

Na akwenach wodnych zweryfikowano miejsca pozwalające na dojazd i wodowanie jednostek pływających. Dodatkowo sprawdzono punkty czerpania wody, które zostały uwzględnione  w „Sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru lasu”. Bazując na mapach leśnych sprawdzono oznakowanie dróg pożarowych oraz ich przejezdność.

Opracował: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

Translate »