Skauci Europy- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego- „ZAWISZA” na obozie.

Marcin Nachowiak 3 sierpnia 2020
Skauci Europy- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego- „ZAWISZA” na obozie.

Rozpoznanie terenu obozu.

Na terenie  gminy Ostrowite, w miejscowości Lipnica rozpoczął się obóz harcerski, który został zorganizowany przez: Skauci Europy- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego- „ZAWISZA”- Hufiec Poznańsko – Gnieźnieński. Nad brzegiem największego w Wielkopolsce jeziora, na działce leśnej należącej do Nadleśnictwa Gniezno wypoczywać będą  dzieci  i młodzież w wieku 12-17 lat. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendą Powiatową Policji w Słupcy aktywnie włączyła się w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na obozie. Strażacy jeszcze przed rozpoczęciem obozu dokonali rozpoznania terenu, na którym ma się odbywać wypoczynek.

31 lipca 2020r. funkcjonariusze wydziałów kontrolno-rozpoznawczego wraz z dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz policją udali się na miejsce w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sprawdzenia stanu bezpieczeństwa na terenie obozu. Podczas spotkania z opiekunami ustalono zasady wymiany informacji  i sposób przesyłania komunikatów o pogarszającej się pogodzie i zbliżających wyładowaniach atmosferycznych. Omówiono również zasady bezpiecznego obozowania w lesie oraz procedury bezpiecznej ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia.

01 sierpnia 2020r. – pierwszego dnia trwania obozu na miejsce, w celu rozpoznania operacyjnego udał się jeden zastęp  JRG PSP ze Słupcy. Funkcjonariusze sprawdzili drogi ewakuacyjne oraz drogę dojazdową do miejsca obozu. Przeprowadzono również niezapowiedzianą próbną ewakuację z miejsca obozu w miejsce wyznaczone. Na zakończenie wizyty strażacy przeprowadzili pogadankę dla uczestników obozu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznego wypoczynku w lesie i nad wodą.

Opracował: Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Różański

  

 

Translate »