Godne święto rycerzy św. Floriana.

Marcin Nachowiak 18 maja 2015
Godne święto rycerzy św. Floriana.

Godne święto rycerzy św. Floriana.

XVII Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone ze stuletnią rocznicą śmierci doktora Bronisława Gutowskiego i włączeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

To było godne święto Braci strażackiej , które odbyło się 17 maja 2015 r. w Słupcy. Wszystko rozpoczęło się przed godziną 14.00 zbiórką całego pododdziału przed Komendą Powiatową PSP w Słupcy i przemarszem do kościoła p.w. św. Wawrzyńca, gdzie była odprawiana msza święta w intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Mszę celebrował : ks. Marek Barlak- Kapelan Powiatowy Strażaków, asystował mu i homilię wygłosił Dziekan- ks. Tomasz Ryś.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz całego pododdziału w asyście orkiestry OSP Słupca pod batutą kapelmistrza dh Jana Jasińskiego i kompanii honorowej ze Szkoły Aspirantów PSP    z Poznania ulicami miasta na miejsce uroczystego apelu przed Komendę Powiatową PSP.

Rozpoczęcie uroczystego apelu rozpoczęło się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi.

Wszystkich przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Słupcy Pan Michał Pyrzyk   w osobach:

Eugeniusz Grzeszczak- Wicemarszałek Sejmu RP, Poseł Ziemi Słupeckiej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupcy,

generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ,

st.bryg. Hubert Harasimowicz -Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wraz z nadbryg.w st. spocz. Stanisławem Węsierskim

Andrzej Plesiński – Dyrektor Biura Wojewody Wielkopolskiego,

st. bryg. Jerzy Ranecki – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

Mariusz Roga –Starosta Powiatu Słupeckiego wraz z Wicestarostą Szymonem Grzywińskim,

gen. brygady pilot dyplomowany Mirosław Jemielniak- Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego,

– płk. Dariusz Płóciennik- Zastępca Dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

– ppłk. Mirosław Kwiatkowski – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu,

– st.chor.sztab. Witold Ziółkowski – Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu,

– kpt.Tadeusz Janas – Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Słupcy,

Bogdan Jastrząb – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, 

st. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP,

insp. Zbigniew Malina- Komendant Powiatowy Policji,

st. bryg. w stanie spocz.Witold Gołębowski – były Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Słupcy,

Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu,

Ksiądz Dziekan Tomasz Ryś,

Ksiądz Marek Barlak– Kapelan Powiatowy Strażaków,

– Dh Kazimierz Kazimierczak- Prezes Jednostki OSP Słupca,

Druhny i Druhów Ochotników z terenu całego powiatu,

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

chorążych pocztów sztandarowych wraz z kompanią honorową Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

właścicieli, dyrektorów i prezesów zakładów pracy, kierowników powiatowych i miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, a także  przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych,

przedstawicieli mediów relacjonujących dzisiejszą uroczystość,

mieszkańców Słupcy i Powiatu Słupeckiego,

Po powitaniu gości nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi poświęconej pamięci strażaków Zawodowej i Ochotniczych Straży Pożarnych rejonu i powiatu słupeckiego znajdującej się przed frontem budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i doktora medycyny Bronisława Gutowskiego założyciela straży ogniowej w Słupcy, Lądku i Kowalewie Opactwie znajdującej się przed frontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wiązanki złożyli:

1/ Tablica przed budynkiem Komendy

– Eugeniusz Grzeszczak  – V-ce Marszałek Sejmu RP, Prezes ZOP ZOSP RP w Słupcy,

– gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz- Komendant Główny PSP,

– st.bryg. Jerzy Ranecki  – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

– Mariusz Roga  – Starosta Powiatu Słupeckiego.

2/ Tablica przed budynkiem OSP

– Michał Pyrzyk    – Burmistrz Miasta Słupca,

– dh Kazimierz Kazimierczak     – Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy,

– st. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz        – Komendant Powiatowy PSP w Słupcy,

– Delegacja OSP Lądek i OSP Kowalewo Opactwo  (delegację tworzyli Prezes OSP Lądek – dh Eugeniusz Wrzesiński oraz Prezes OSP Kowalewo Opactwo –  dh Jan Bomba).

Po tej podniosłej chwili swoje przemówienie okolicznościowe wygłosił  Eugeniusz Grzeszczak – V-ce Marszałek Sejmu, Poseł na Sejm Ziemi Słupeckiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy.

Uroczystego wręczenia Decyzji włączenia jednostki OSP Słupca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Michałowi Pyrzykowi- Burmistrzowi Miasta Słupca i Prezesowi Zarządu OSP Słupca dh. Kazimierzowi Kazimierczakowi dokonali:

– Komendant Główny PSP- gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz,

– V-ce Marszałek Sejmu RP, Prezes ZOP ZOSP RP- Eugeniusz Grzeszczak,

– Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- st.bryg. Jerzy Ranecki,

– Komendant Powiatowy PSP –st. bryg. Sławomir Kaczorkiewicz.

Odznaczenia i medale wręczono:

– Złotą Odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

– Staroście Słupeckiemu Panu Mariuszowi ROGA

– Srebrną Odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

– bryg. Robertowi WOJTKOWIAKOWI

– mł. bryg. Piotrowi TRAWIŃSKIEMU

– Brązową Odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

– kpt. Sławomirowi GOŁĘBIAKOWI

– st.kpt. Tomaszowi KOMINKIEWICZOWI

– mł. bryg. Krzysztofowi KURZAWSKIEMU

– kpt. Jarosławowi ŁAGUTOCZKINOWI

– mł.bryg. Markowi MIKOŁAJCZAKOWI

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności uzyskane na forum parlamentarnym nadał medal im. Józefa Tuliszkowskiego:

Marszałkowi Sejmu RP Panu Eugeniuszowi GRZESZCZAKOWI

Uroczystego wręczenia dokonali:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz  w asyście Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jerzego Raneckiego oraz st.bryg. Huberta Harasimowicza – Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wraz z nadbryg.w st. spocz. Stanisławem Węsierskim

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

odznaczyło:

– ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU

– ks. kapelana Marka BARLAKA

– druh Romana IDZIAKA                                                    – OSP Strzałkowo ,

– MEDAL HONOROWY im. Bolesława CHOMICZA

– druha Kazimierza KAZIMIERCZAKA                           – OSP Słupca

– druha Tadeusza PIESZCZKA                                           – OSP Babin gm. Strzałkowo.

Medale z zasługi dla pożarnictwa zostały wręczone:

– ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– st. ogn. Sylwii WĘDZINIE                                                – KP PSP Słupca

– druhowi Grzegorzowi POGORZELSKIEMU                  – OSP Krępkowo gm.Strzałkowo

– druhowi Michałowi PYRZYKOWI                                     – OSP Lądek

– SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– druhowi Dariuszowi MIKOŁAJCZYKOWI                    – OSP Piotrowice gm.Słupca

– BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– sekc. Maciejowi MAJEWSKIEMU                       – KP PSP Słupca

Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższe stopienie służbowe do stopnia:

– STARSZEGO BRYGADIERA:

– bryg. Mirosławowi ZALEWSKIEMU                                         – KM PSP Konin

– BRYGADIERA:

– mł.bryg. Grażynie SMOLARZ                                                     – KM PSP Konin

– MŁODSZEGO BRYGADIERA:

– st.kpt. Markowi MIKOŁAJCZAKOWI                                       – KP PSP Września

– st.kpt. Piotrowi TRAWIŃSKIEMU                                             – KP PSP Września

– st.kpt. Tomaszowi  KRUSZYŃSKIEMU                                    – KM PSP Konin

– KAPITANA

– mł.kpt. Beacie BUŁAT                                                                  – KP PSP Gniezno

Awanse wręczyli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz w asyście Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Jerzego Raneckiego.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe do stopnia:

– OGNIOMISTRZA:

  • mł.ogn. Łukaszowi NOWACZYKOWI                                    – KP PSP Słupca

– MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

  • st.sekc. Marcinowi DOMINIAKOWI                                       – KP PSP Słupca
  • st.sekc. Sławomirowi WESOŁKOWI                                       – KP PSP Słupca.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował Dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia :

  • – asp. sztab. Dariusza Chmielewskiego z KP PSP w Słupcy,

    – sierż. Łukasza Przybyszewskiego – uczestnika ostatniej misji w Nepalu w ramach 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, jednocześnie Naczelnikiem OSP Bielsko gm.Orchowo.

Uroczystego wręczenia dokonali:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz w asyście Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jerzego Raneckiego.

Na zakończenie uroczystości do wszystkich zebranych słowa podziękowania za dotychczasowe dokonania i życzenia skierowali:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej- gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz,

– Dyrektora Biura Wojewody Wielkopolskiego -Andrzej Plesiński,

– Starosta SłupeckiMariusz  Roga.

Zaproszeni  Goście, wszyscy zebrani oraz druhny i druhowie wysłuchali i obejrzeli koncert orkiestry Dętej OSP Słupca pod batutą kapelmistrza Jana Jasińskiego i mogli skosztować strażackiej grochówki.

W ramach Projektu Edukacyjnego – „ZGAŚ RYZYKO” , którego inicjatorem jest Komendant Główny PSP na placu targowym zorganizowane zostało miasteczko edukacyjne wraz ze sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Dodatkową atrakcją dla uczestników dzisiejszego święta była ściana wspinaczkowa, konkurencja wspinania się z wykorzystaniem sprzętu wysokościowego oraz poruszanie się i odnajdywanie rzeczy w zadymionym namiocie.

Tekst: mł.bryg. Dariusz Różański ;Zdjęcia: asp. sztab. Dariusz Chmielewski

 

Msza 1 Msza 2 Msza 3 Msza 4 Msza 5 Powrót z kościoła Powrót z kościoła 1 Powrót z kościoła 2 Pododdział Pododdział 1 Meldunek KG Powitanie Burmistrz Namiot VIP Wiązanki tablice Tablica KP PSP Tablica OSP E.Grzeszczak Decyzja KSRG Medale M.Roga Medal E.Grzeszczak Złoty Znak Związku Medale Awanse w stopniach Awanse podoficerskie Dyplom KG Życzenia KG PSP Komenda Wymarsz do kościołaPrewencja 1 Prewencja 2 Życzenia A.Plesiński Skrzynki Życzenia M.Roga Prewencja 3Koncert OSP Ściana

Translate »