Ćwiczenia aplikacyjne- „LAS 2015”.

Marcin Nachowiak 23 czerwca 2015
Ćwiczenia aplikacyjne- „LAS 2015”.

W dniu 16 czerwca 2015r. na świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Słupcy  odbyły się ćwiczenia aplikacyjne dowódczo-sztabowe. Tematem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań gaśniczych podczas pożaru 3 ha lasu sosnowego. W ćwiczeniach udział brali funkcjonariusze systemu codziennego, kadra dowódcza Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP oraz Dyżurni Operacyjni Powiatu.

Spotkanie rozpoczęło  się od przedstawienia ogólnych założeń  do ćwiczeń oraz pakietu wiadomości na temat pożarów lasów. Następnie została przeprowadzona gra sztabowa wykorzystująca mapy terenów leśnych gdzie dokonano oceny rozwoju pożaru w czasie oraz dokonano kalkulacji Sił i Środków. Ćwiczenia zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wypracowanych wniosków.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: bryg. Rafał Chmiel

Las 2 Las 3 Las 1

Translate »