Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,

woj. wielkopolskie

 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1; NIP: 667 – 105 – 47 – 47 ;Regon: 311023032

 Sekretariat (tel.) (63) 223 42 80 ( w godz.7.30- 15.30 )

(fax) (63) 223 42 98

Kancelaria Ogólna: e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

nazwa ePUAP: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

Komendant Powiatowy PSP

 st.bryg. mgr inż. Rafał Chmiel

 tel. (63) 223 42 80 – sekretariat

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP- VACAT

 tel. (63) 223 42 80 – sekretariat

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

 (tel.) (63) 223 42 90 – całodobowo

(fax) (63) 223 42 99

 e-mail: kp-slupca@psp.wlkp.pl

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy:

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego- VACAT

 tel. (63) 223 42 84

 e-mail:

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego

kpt. mgr Jerzy Orchowski

 tel. (63) 223 42 83

 e-mail: operacyjna.slupca@psp.wlkp.pl

 Starszy Technik

mł.ogn. mgr Marcin Nachowiak (Oficer Prasowy)

 tel. (63) 223 42 84

 kom. 603 811 112 – e-mail: rzecznikslupca@psp.wlkp.pl

 e-mail: marcin.nachowiak@psp.wlkp.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

 st.ogn. mgr Sylwia Wędzina

 tel. (63) 223 42 87

 e-mail: sylwia.wedzina@psp.wlkp.pl

 

starszy technik Anna Augustyniak

 tel. (63) 223 42 96

 e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

 mł. bryg. mgr Dariusz Różański

 tel. (63) 223 42 85;

 e-mail: dariusz.rozanski@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Archiwizacji

 asp. sztab. Sławomir Opielski

 tel. (63) 223 42 86

 e-mail: slawomir.opielski@psp.wlkp.pl

Kancelaria Ogólna: e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

 mgr Patrycja Ptaszyńska

 tel. (63) 223 42 80

 e-mail: patrycja.ptaszynska@psp.wlkp.pl

 

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

Starszy Inspektor

mł. asp. mgr inż. Adam Kruszyński

tel. (63) 223 42 88

e-mail: adam.kruszynski@psp.wlkp.pl

 

Starszy Referent

 inż. Przemysław Kowalczyk

 tel. (63) 223 42 89

 e-mail: techniczna.slupca@psp.wlkp.pl

 

Dowódca JRG PSP

st.kpt. mgr Sławomir Gołębiak (Zastępca Oficera Prasowego)

 tel. (63) 223 42 93;

kom. 601  782 167

 e-mail: jrgslupca@psp.wlkp.pl

 

Zastępca Dowódcy JRG PSP

st.kpt. mgr  Mariusz Pawela

 tel. (63) 223 42 94;

kom. 601 782 167

 e-mail: mariusz.pawela@psp.wlkp.pl

Translate »