Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,

woj. wielkopolskie

 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1; NIP: 667 – 105 – 47 – 47 ;Regon: 311023032

 Sekretariat (tel.) (47) 771 91 00 ( w godz.7.30- 15.30 )

(fax) (47) 771 91 99

Kancelaria Ogólna: e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

nazwa ePUAP: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

Komendant Powiatowy PSP

 st.bryg. mgr inż. Rafał Chmiel

 tel. (47) 771 91 00 – sekretariat

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

mł. bryg. mgr Zbigniew Rzemyszkiewicz

 tel. (47) 771 91 00 – sekretariat

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

 (tel.) (47) 771 91 10 – całodobowo

 e-mail: kp-slupca@psp.wlkp.pl

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy:

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego- VACAT

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego

kpt. mgr Jerzy Orchowski

 tel. (47) 771 91 03

 e-mail: jerzy.orchowski@psp.wlkp.pl

 Starszy Technik

mł.ogn. mgr Marcin Nachowiak (Oficer Prasowy)

 tel. (47) 771 91 04

 kom. 603 811 112 – e-mail: rzecznikslupca@psp.wlkp.pl

 e-mail: marcin.nachowiak@psp.wlkp.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

 . kpt. mgr Sylwia Wędzina

 tel. (47) 771 91 07

 e-mail: sylwia.wedzina@psp.wlkp.pl

starszy technik Anna Augustyniak

 tel. (47) 771 91 16

 e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

 mł. bryg. mgr Dariusz Różański

 tel. (47) 771 91 05

 e-mail: dariusz.rozanski@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Archiwizacji

 asp. sztab. Sławomir Opielski

 tel. (47) 771 91 06

 e-mail: slawomir.opielski@psp.wlkp.pl

Kancelaria Ogólna: e-mail: kppspslupca@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

 mgr Patrycja Ptaszyńska

 tel. (47) 771 91 00

 e-mail: patrycja.ptaszynska@psp.wlkp.pl

 

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

Starszy Inspektor

asp. mgr inż. Adam Kruszyński

tel. (47) 771 91 08

e-mail: adam.kruszynski@psp.wlkp.pl

 

Starszy Referent

 inż. Przemysław Kowalczyk

 tel. (47) 771 91 09

 e-mail: techniczna.slupca@psp.wlkp.pl

 

Dowódca JRG PSP

st.kpt. mgr Sławomir Gołębiak (Zastępca Oficera Prasowego)

 tel. (47) 771 91 13

kom. 601  782 167

 e-mail: jrgslupca@psp.wlkp.pl

 

Zastępca Dowódcy JRG PSP

st.kpt. mgr  Mariusz Pawela

 tel. (47) 771 91 14

kom. 601 782 167

 e-mail: mariusz.pawela@psp.wlkp.pl

Translate »