RSS
A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Doręczanie dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych odbywa się na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy: /KPPSPSlupca/skrzynkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

- dokumenty muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu

- formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism to:

.doc, .docx, .trf

.gif., .jpg, .png,. tif

.ods, .odt,

.pdf, .txt

.xls, .xlsx

- wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.

3. Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pendrive, płyta CD lub płyta DVD.

4. Dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

5. W przypadku dostarczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) – nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.Opublikował: Bogdan Kowalski
Publikacja dnia: 04.01.2019
Podpisał: Bogdan Kowalski
Dokument z dnia: 03.01.2019
Dokument oglądany razy: 542