36 nowych Dowódców OSP.

powrót  

Kurs doskonalący.

W dniach od 19 listopada do 4 grudnia br. na bazie Powiatowego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego znajdującego się w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy odbył się kurs dowódców OSP. Uczestniczyli w nim strażacy- ochotnicy z jednostek działających na terenie powiatu słupeckiego. Celem szkolenia było przygotowanie druhów do dowodzenia zastępem i sekcją. Kursanci opanowali umiejętność dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych. Na realizacje programu przewidziano: - zajęcia dydaktyczne - teoretyczne 18 godz. - zajęcia dydaktyczne - praktyczne 7 godz. - egzamin teoretyczny i praktyczny – 7 godz. Zajęcia teoretyczne prowadzili: bryg. Bogdan Kowalski- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP i mł. bryg. Rafał Chmiel – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego. Część praktyczną koordynował zastępca Dowódcy JRG mł. kpt. Sławomir Gołębiak. Omawiali ją strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Egzamin końcowy zdało 36 druhów. Tekst: st. kpt. D. Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca
counter